base.php
On artist-run solidarity platforms
على منصات التضامن التي يديرها الفنانون Kunsthal Gent, 21-22 March, 2024
Leaving 2023 in grief
مغادرة عام 2023 في الحزن A year in retrospect, 2023
Ways to translate solidarity to action
طرق ترجمة التضامن إلى عمل 20 October 2023
Infrastructures for solidarity through design
مقومات للتضامن من خلال التصميم Pianofabriek, Brussels, 5-6 October 2023
Disarming Design ?
تصاميم مجرّدة Forum+, February 2023
Qastina is to root myself again
قسطينة يعيدني لجذوري من جديد Bethlehem-Brussels, 15 February 2023
2022, a year to solidify
عام 2022 ، سنة يجب ترسيخها Palestine, Belgium and beyond, 2022
From Checkpoint bag to Blacksac
من شنطة الحاجز إلى البلاك ساك Al Quds, 2015 – Al Khalil, 2022
2021, a year in retrospect
٢٠٢١ سنة مفصليّة January 2022
Call for solidarity
نداء للتضامن Until liberation
Masters programme Disarming design
ماجستير معهد ساندبرج Sandberg Instituut Amsterdam, 2020 — 2022
Design for Disarming times
التصميم لأوقاتنا المجرِّدة Onomatopee publishers, 2020
Life of the Palestinian rug
ورشة البساط الفلسطيني Birzeit, September - October 2020
Facemask from Gaza
قناع الوجه من غزة August 2020
Hosh Jalsa
حوش جلسة Birzeit, 2018 – 2020
Marketing workshop
ورشة التسويق Birzeit, January – February 2020
Bags Prince Claus Awards
حقائب صندوق الأمير كلوز Amsterdam, 4 December 2019
Crossing Boundaries lecture
محاضرة "اجتياز الحدود" VCUQatar, Doha, 19-22 November 2019
Intimate terrains
إقتراب الآفاق Birzeit, 21–29 august 2019
The real and the absent
جسور من الماضي Birzeit, June – September 2019
Young artisans market
سوق الحرفيّين الشّباب Birzeit, 2019
Reworlding Ramallah
إعادة قولبة العالم : رام الله Birzeit, January – April 2019
Thought-provoking December gifts
هدايا محفّزة للفكر في فترة الأعياد Droog, Amsterdam, 6 December 2018 – 6 January 2019
Collective thinking
تفكير جماعي Hosh Jalsa, Birzeit, November – December 2018
My house is your house
البيت بيتك Design Museum Ghent, 16 February – 15 April 2018
Nieuwe Instituut
معرض نيوي انستتوت Het Nieuwe Instituut, Rotterdam, november 2017
Amman Design Week
أسبوع عمان للتصميم Darat al Funun, Amman, October 2017
Dream versus reality
الحلم مقابل الواقع Amman, September 2017
Dream Defenders
مجموعة "دريم ديفندرز" Ramallah, 17 August 2017
Design Museum Cologne
متحف التصميم، كولونيا Cologne, 14 May 2017
Henry Van De Velde Awards
جائزة هنري فان دي فيلد Bozar, Brussels, January – February 2017
Reaching beyond borders
تجاوز الحدود January, 2017
Welcome home
الدار دارك Ramallah, 8 – 30 October 2016
Hosh Qandah, create-shop 2016
حوش قندح، ورشة التصميم ٢٠١٥ Ramallah, August – September 2016
Gaza & Jerusalem, create-shop 2015
ورشة التصميم من غزة للقدس Gaza & Jerusalem, 26 August – 8 September 2015
Qalandiya international
قلنديا الدولي IAAP, Ramallah, 27 October – 15 November 2014
Ramallah, Create-shop 2014
ورشة التصميم ٢٠١٤ Ramallah, Bethlehem, 21 October – 7 November 2014
Eye on Palestine
العين على فلسطين KVS, Brussels, 24 March – 5 April 2014
Conflict & design
التصميم و الصراع C-Mine, Genk, 15 December 2013 – 9 March 2014
Bethlehem, create-shop 2013
ورشة التصميم ٢٠١٣ Bethlehem, 30 Sep – 12 Oct 2013
Ramallah, create-shop 2012
ورشة التصميم ٢٠١٢ Ramallah, Bethlehem, Hebron, Nablus, 1 – 15 September 2012
Subjective atlas of Palestine
أطلس فلسطين الذاتي Ramallah, 2007
Maisa
was added to your cart
View basket Continue shopping

Maisa
ميساء

Multifunctional apron with embroidered decoration

We expect restocking of the Maisa in February or March.

This apron captures the story of Maisa, who achieved the highest high school grades in Jordan. For a Jordanian citizen, this would award them a free scholarship for university, but because Maisa, as a resident of the Gaza refugee camp in Jerash, has no national ID number, she was not entitled to qualify. Obliged to pay very expensive international fees, she couldn’t afford to pursue her studies. She ended up remaining in the camp, and gave up on her dreams.

In response to Maisa’s story, this multi-functional and semi-professional apron has been designed with the fabric used for Jordanian school uniforms. It reflects on the fact that while the students in the Gaza camp focus very much on their education, their future career options are hindered by their refugee journey and status.

 

Design
 • Nour Nsheiwat (JO)

  Nour Nshweiat is the founder and designer of N Products, with 10 years of experience in home furnishing and product design. N Products are recycling abandoned items into home furniture and useful products. ‘Products with stories’ is the slogan of N products.

  https://www.linkedin.com/in/nour-nsheiwat-83645242/

 • Rebekka Fries (NL)

  As a designer and researcher Rebekka Fries monitors and frames, disconnected world views produced by mass and social media. Recently graduated with a Master in Design: Visual Strategies at the Sandberg Institute in Amsterdam and currently based in Rotterdam.

  www.rebekkafries.nl

Production
 • Gaza Refugee Camp (PS)

  Gaza camp is a refugee camp near Jerash, where almost 40,000 Palestinian refugees are living. They, their parents or grandparents, fled from Gaza in 1967, when Israel invaded the Gaza strip, which was at that time under Egyptian rule. These Palestinian refugees never received Jordanian citizenship. Until today they don’t have a national number and are therefore stateless. As such, they aren’t allowed to work, don’t have access to regular healthcare, and they can’t afford to further their education outside the camp. If they would like to get a job, they need to buy a working permit of 500 JOD (± € 600), which is only valid for 6 months. So for most people this doesn’t make any sense at all. One cannot understand how these people aren’t offered any way out, no right to return, no status, no opportunities, no future. These Palestinian refugees have lived under inhumane conditions for 50 years now. Although we were aware that we were visiting one of the poorest camps in Jordan, nobody expected that the refugees struggle this much. We were silenced, speechless, saddened, angry, but above all we felt powerless and were struggling how to relate to this uncomfortable truth. Some felt really depressed, others were fighting with feelings of guilt for not taking enough action, and at the same time we felt unease in being part of a van with international visitors, being dropped at places in the camp to visit, watch and leave. It underlined our privileged position and the bubble we live in.

  www.unrwa.org/where-we-work/jordan/jerash-camp

   

 • By: Saber Abu Masoud (tailor), Zainab Abu Jamous, Yusra Abu Sil’a, Farha Khammash, Asma Ayesh (Gaza Camp, Jerash, JO)

  School uniform fabric, red line and bird of handmade cotton embroidery

37,50

×